בי”ס אלראשדייה, לוד
נציגים מעמותת פעול”ה השתתפו בפעילות הסברתית בנושא העיוורון בבי”ס אלראשדייה בלוד. בשם הנהלת בית הספר וצוות המורים ברצוני להביע את תודתנו והערכתנו העמוקה על הפעילות הנפלאה, הערכית, המרגשת ומחממת את הלב, שהעבירו רוני ויוסף לתלמידי בית ספרנו.
בי”ס אלראשדייה, לוד

נציגים מעמותת פעול”ה השתתפו בפעילות הסברתית בנושא העיוורון בבי”ס אלראשדייה בלוד.

בשם הנהלת בית הספר וצוות המורים ברצוני להביע את תודתנו והערכתנו העמוקה על הפעילות הנפלאה, הערכית, המרגשת ומחממת את הלב, שהעבירו רוני ויוסף לתלמידי בית ספרנו.


חזרה לרשמים מפעילות