איתור מקומות עבודה

רינת, מורה עם עיוורון, מלמדת בשיעור פרטני בבי”ס בחולון

בנוסף להעסקת אנשים עם עיוורון ולקויות ראייה בפעילויות הסברה שונות ובטיפולים הוליסטים במסגרת עמותת פעול"ה, העמותה מקדמת תעסוקת אנשים עם עיוורון ולקויות ראיה ופועלת לאיתור מקומות עבודה הולמים ומכבדים המאפשרים את שילובם המלא בחברה.

במסגרת זאת הצליחה העמותה להביא להעסקת עובדים עיוורים כמורים במערכת החינוך וכמוקדנים במוקדי 106.

גם אני מעוניין/ת להעסיק אנשים עם עיוורון או לקויות ראייה